הצעקה†שלי

Musiktheater-Stück für Klarinette (in B) | Solo | 7min | Graz | 2018

von Guy Ben-Tov & Barbara Maria Neu

הצעקה†שלי†נהייתה†פתאום†קטנה

אולי†בשיאה†מתחרה†בלחישה

מה†יהיה†עם†צעקתי

אני†רגיל†לרעש†שמהדהד

.ופתאום†שקט… סיבה†לפחד

 

my scream has suddenly diminished itself
I now notice
in its peak it can barely emulate a whisper I now wonder
what would become of my scream
I remember a sound that rumbles
a resonating, shattering sound that would make one tremble
and suddenly
silence
and fear is upon me
(Text: Guy Ben-Tov)

26.05.2018 Impuls Minutenkonzerte | Museum der Wahrnehmung Graz
www.muwa.at